vivo

| 官网:
 • vivo是一个专注于智能手机领域的国际化品牌,vivo和追求乐趣、充满活力、年轻时尚的群体一起,共同打造拥有极致拍照、畅快游戏、Hi-Fi音乐的智能手机产品。
 • 品牌详情
 • - 成立时间:
 • - 所属国家:
 • - 创 始 人:
 • - 官 网:
 • - 地 址:
 • - 电 话:
 • - 邮 件:
 • - 微 博:
 • - 微 信:
 • + 关 注